CV

Christian Buch Rønborg

Ingeniør i Proces & Innovation


Uddannet Diplom ingeniør fra DTU med speciale i process og innovation inden for produktudvikling og byggeri. Gennem studieårene har jeg beskæftiget mig med flere facetter af byggeriet, innovation og projektledelse – herunder især principper indenfor Lean, brugerinvolvering og gennerelle byggefag som statik og bygningskomponenter. Mine studiejobs har været ansvarsfulde og lærerige, og har dermed suppleret mit studie godt med en praktisk tilgang.

Jeg er ambitiøs, løser mine opgaver med stort engagement og nyder at blive udfordret både fagligt og personligt. Jeg mener at de gode ideer, diskussioner, og dermed et bedre resultat, opnås gennem samarbejde og en høj grad af selvdisciplin.
ErhvervserfaringPost Nord

Postarbejder med udviddet ansvarsområde / 2008 - 2018

• Intern processoptimering.
• Overholdelse og optimering af teambudgetter og løbende målsætninger.
• Tilknyttet optimeringsprojekter i forbindelse med indførelsen af brevkasselovgivningen i 2009.

Se evt. udtalelsesdokument. For reference: Thomas Højbjerre Thomsen, tht@post.dk, Christian Hartmann, chh@post.dk

NCC

Studiemedarbejder (Projekttilknyttet) / 2013 - 2014

• Udarbejdelse af arbejdstegninger og dertilknyttet tekniske forespørgelser
• Erfaring med element-, og insitu-støbte bygningskomponenter
• Kvalitetssikring og dokumentation
• Leveranceplanlægning
• Generel deltagelse i planlægnings-, rådgivnings- og byggemøder

Se evt. udtalelsesdokument. For reference: Alexander Eskildsen Adamsen, axa@ncc.dk

PraktikNCC

Ingeniørpraktikant (Fuldtid, tilknyttet fagentreprisen ABAKKE) / 2013

• Kvalitetssikring og dokumentation af igangværende og udførte arbejder.
• Udarbejdelse og rettelser af arbejdstegninger i AutoCAD med udgangspunkt i designmateriale
• Støbeplanlægning af bygningselementer.
• Udregning af armeringsdimentioner og udarbejdelse af bestillings- og bukkelister
• Styring og kontrol af byggepladsindretning
• Deltagelse på diverse møder herunder daglige driftsmøder,planlægningsmøder, byggesagsmøder, rådgivningsmøder.

Se evt. udtalelsesdokument. For reference: Alexander Eskildsen Adamsen, axa@ncc.dk

UddannelseVideregående Uddannelse

Supplering i enkeltfag (Mat2, Ing. Statistik, Industial Design) / 2017 - 2018

Diplomingeniøruddannelsen i Process & Innovation / 2011 - 2015

Bygningskonstruktøruddannelsen på Århus Erhvervsakademi / 2006 - 2008


Grundskole & enkeltfag

GSK Kurser i Engelsk og Matematik / 2010

Semester i fransk ved Institut Français du Danemark / 2009

Borupgaard Gymnasium, matematisk student / 2002 - 2005

Folkeskolen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium / 1993 - 2002

SAMARBEJDERDiplomopgave: VIDENSDELING I EN INNOVATIV ENTREPRENØRVIRKSOMHED - Udarbejdet i samarbejde med NCC og Tim Neederveen / 2014 - 2015

Med udgangspunkt i en omfattende behovs- samt interessentanalyse og efterfølgende interviews af medarbejdere samt indblik i deres hverdag i afdelingen NCC Råhus Øst. Blev der på baggrund af et teoretisk grundlag udviklet en brugerdrevet IT-baseret platform til øget vidensdeling mellem funktionærer i afdelingen. Derudover udarbejdede jeg en ændret mødestruktur med udgangspunkt i deling af viden på tværs af håndværkersjak til denne interresentgruppe. Til sidst blev der formuleret en strategi både kommunikativt- og procesmæssigt for en gruppe medarbejdere med ansvaret for Innovation i afdelingen med henblik på at øge effiktiviteten og implementeringsmulighederne.

Kompetenceudvikling: Forandringsledelse, interviewteknik og behandling, vidensdeling samt teori på området “Diffusion of innovations”.4. Semesterprojekt: Utætte tagmembraner - Udarbejdet i samarbejde med Byggros / 2013

Gennem et samarbejde med tagproducenten Byggros blev der udarbejdet en løsning med henblik på at mindske antallet af brister på den tætningsmembran der er installeret under Byggros’ tagprodukter. Løsningen tog udgangspunkt i observationer, casestudier og erfaringer gjort i Tyskland der er langt foran i udviklingen på området.

Kompetenceudvikling: Observationsteknikker, infrastruktur, bygningskomponenter.

SprogDansk: Modersmål.

Engelsk: Flydende - både mundtligt og skriftligt.

Fransk: Ok forståelse mundtligt.

Svensk: Ok forståelse mundtligt.

It-kundskaberUdviddet CAD kursus på SDU / 2017

Excel ekspertbruger-kursus (DTU - Aftenkursus, 4. sem.) / 2011

C# og objektorienteret programmering (DTU 1. semester) / 2009

Almen brug af SolidWorks, AutoCAD, SketchUp og Rihno / 2008 -

Har i min fritid udviklet kompetencer inden for XML, HTML og CSS programmering samt kompetencer inden for almen brug af Adobe Photoshop og InDesign / 2010 - 2014

Bestyrelsesposter
& andetFungerende bygherre for min andelsforening ved vores vinduesprojekt / 2017 -

Bestyrelsesmedlem af andelsboligforeningen Mariendalsvej 58-60 og Nordre Fasanvej 137 / 2015 -

Vinder af Innovation Cup 2014 arrangeret af DTU Diplom / 2014

Facilisator ved Projekt Imodus 2012 i Mærsk’s videncenter ved Sorø Akademi / 2012

Fritidsprojekter inden for istandsættelse af lejlighed (tømrer-, murer- og malerfaget), højtalerbygning (højtaler- og forstærkerteknologi), cykelbygning (basal mekanik), reperation af elektronik (svagstrøm og onboard lodning) - Competencer på interesseniveau / 2008 -

KontakterE-mail :
christian@ronborg.dk

Hjemmeside :
www.ronborg.dk

Telefon :
(0045)30528186

Adresse :
Nordre Fasanvej 137, 1. tv
2000 Frederiksberg
Denmark